Ελληνικά English (UK)

R&D / Food Lab

Οι υπηρεσίες Research and Development / Food Lab περιλαμβάνουν:

  • Ανάπτυξη νέων προϊόντων για βιομηχανίες τροφίμων
  • Συνταγές για νέα βιοτεχνικά προϊόντα
  • Νέες προτάσεις σε ανάγκες της αγοράς
  • Έκδοση εγχειριδίων συνταγών
  • Βελτίωση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων
  • Τεχνική & συμβουλευτική υποστήριξη

Comments are closed.